SpongeBobSS

 תגובות המכילות קללות והעלבות ילדים ימחקו מיד

      

website counter

 _______________________________________________________

 מידע למפרסמים

באתר spongebobss ביום נכנסים כ100-10 גולשים ביום .

רוצים לתת פרק לאתר בחינם!!! ? שלחו לנו את קישורו והיום נענה לכם .

ליצירת קשר עם המנהל : lidor1918@walla.com

או


 

 

 

 

 * נותרו עוד תווים

אמוטיקונים
ותוספות:

[חיוך גדול] [חיוך רחב] [מבולבל] [מגניב] [בוכה] [אני בשוק] [רשע] [חשוב] [זועף] [רעיון] [צחוק גדול]
[רותח מזעם] [אדיש] [שאלה] [מחייך בלעג] [ביישן] [מגלגל עיניים] [עצוב] [שמח] [מופתע] [מרושע] [קריצה]
    


במשלוח התגובה אני מאשר/ת כי ידוע לי שהאחריות
לתוכן התגובה היא עליי ולא על האתר spongebobss ומנהליו.


 

 _______________________________________________________

רוצים לבנות אתר כמו שאנחנו בנינו?

פשוט תלחצו על "לחץ עלי" למטה ובנו את האתר הבא שלכם!

לחץ עלי!  

בניית אתרים
פארק אתרים |  מפת האתר |  דווח על הפרה |  ממשק ניהול